Câu lạc bộ 25 Bình Định
Hiến máu cứu người

Kiến Thức Máu

Dan hsachs tình nguyện viên hành trình đỏ 2018

Gửi lên: 19/07/2018 04:51 Đã xem 101 Đã tải về 2
Danh sách đăng ký Tình nguyện viên Hành trình Đỏ 2017 - Đợt 1

Danh sách đăng ký Tình nguyện viên Hành trình Đỏ 2017 - Đợt 1

Danh sách đăng ký tình nguyện viên hành trình Đỏ năm 2017 - Đợt 1 (tính đến 15h00 ngày 04/6/2017)

Gửi lên: 12/06/2017 03:05 Đã xem 151 Đã tải về 1

Phiếu đăng ký tham gia CLB25 Bình Định

Phiếu đăng ký tham gia Câu lạc bộ 25 Bình Định

Gửi lên: 17/10/2016 02:30 Đã xem 219 Đã tải về 10

Báo cáo tổng kết CLB năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động CLB 25 bình định năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Gửi lên: 19/01/2016 20:47 Đã xem 555 Đã tải về 8

Phân công nhiệm vụ Ban Chủ nhiệm năm 2016

Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm năm 2016

Gửi lên: 19/01/2016 20:44 Đã xem 404 Đã tải về 12

Phụ lục kế hoạch hoạt động năm 2016

Phụ lục kế hoạch hoạt động CLB năm 2016

Gửi lên: 19/01/2016 20:42 Đã xem 315 Đã tải về 4

Phụ lục kết quả hoạt động năm 2015

Phụ lục kết quả hoạt động CLB 25 Bình Định năm 2015

Gửi lên: 19/01/2016 20:40 Đã xem 203 Đã tải về 0

Quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB năm 2016

Quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB năm 2016

Gửi lên: 19/01/2016 20:36 Đã xem 355 Đã tải về 7

Quyết định ban hành quy chế CLB 2016

Quyết định ban hành Quy chế CLB năm 2016

Gửi lên: 19/01/2016 20:33 Đã xem 302 Đã tải về 4

Quy chế hoạt động CLB sử đổi 2016

Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ 25 Bình Định (Sửa đổi) năm 2016

Gửi lên: 19/01/2016 20:31 Đã xem 402 Đã tải về 8

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2015

Gửi lên: 23/06/2015 23:48 Đã xem 439 Đã tải về 0

Danh sách thành viên clb25 Bình Định

Danh sách thành viên clb25 từ khi thành lập

Gửi lên: 29/12/2014 05:58 Đã xem 314 Đã tải về 47

Quy chế hoạt động

Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

Gửi lên: 31/10/2014 07:03 Đã xem 323 Đã tải về 27
 
Mở rộng lịch

Videos