Câu lạc bộ 25 Bình Định
Hiến máu cứu người

Kiến Thức Máu

Phiếu đăng ký tham gia CLB25 Bình Định

Gửi lên: 17/10/2016 13:30, Người gửi: huuthanh, Đã xem: 265
 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÂU LẠC BỘ 25 BÌNH ĐỊNH
 

 
2 Ảnh
3 x 4
(1 ảnh dán và
1 ảnh gửi kèm)

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM GIA CÂU LẠC BỘ 25 BÌNH ĐỊNH
 
 
Họ và tên:……………………….. …………………Giới tính:……… Nhóm máu:……
Ngày tháng năm sinh:………………… tại:……………………………………………..
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………….
Số CMND:…………………Cấp ngày:……………..tại:……………………………….
Nghề Nghiệp: …………… Công tác tại:………………………………………………..
Chức vụ công tác:………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………..
Điện thoại liên lạc – Cơ quan:……………………   Nhà riêng:……………….………..
Điện thoại di động:…………………..Email:……………………………………………
Năng khiếu:………………………………………………………………………………
Sở trường:………………………………………………………………………………..
Trả lời các nội dung sau:
1. Các phong trào tình nguyện và công tác xã hội bạn đã từng tham gia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Động cơ thúc đẩy bạn đăng ký tham gia Câu lạc bộ 25 Bình Định:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.    Mong đợi của bạn khi tham gia Câu lạc bộ 25 Bình Định: …………………………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi cam kết những thông tin ở trên là hoàn toàn chính xác. Tôi xin tình nguyện gia nhập Câu lạc bộ 25 Bình Định và hiểu được việc hiến máu và tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện/hiến máu đột xuất là hết sức ý nghĩa và cần thiết. Tôi sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện hoặc tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25 Bình Định.
                                                                           ……………, ngày……tháng…….năm………
   Xác nhận của Nhóm Trưởng                                                NGÖÔØI ÑAÊNG KYÙ
     (Hoặc người giới thiệu)                                                        (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)
 

Tải về

Từ site Câu lạc bộ 25 Bình Định:
( Dung lượng: 50.00 KB )

  • Tác giả: CLB25 Bình Định
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 17/10/2016 13:30
  • Đã tải về:
    10
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File